• Български
  • English

ПРОЕКТИ

Информационна система за нуждите на микробиологичните лаборатории в България.

Системата, известна в професионалните среди като КМНИ (Клинична микробиология и надзор на инфекциите) е уникална по рода си не само в рамките на Република България, но и в световен мащаб. Снимки от КМНИ. Тя е изцяло WEB базирана и централизира работата на повече от 40 лаборатории в страната. Всяка година в нейната база данни постъпва информация от реално проведени стотици хиляди изследвания. Поради радушния прием на КМНИ от 2009 година тя се превърна в незаменим помощник на лабораториите в страната. Целият този проект нямаше да бъде осъществим без водещата роля на д-р Б. Кожухаров – главен консултант на системата и идеен „родител”.

 

 http://offplanproperty.info

Уеб базиран портал за продажба на имоти на зелено в цял свят. С помощта на клиентите ни от Англия портала успя да се популяризира и наложи като достоверен източник на информация отностно условията за закупуване на имот на зелено в конкрентна страна, както и за много допълнителна и ценна информация: климат, транспортна инфраструктура, валута, култура, религия, ипотеки и т.н.

 

http://kosova-law.com

Този проект е изцяло финансирана от нас разработка. Целта му е да предостави цялостното законодателство на Република Косово в консолидиран вид. Нормативните актове могат да бъдат четени на три езика (албански, сръбски  и английски). Налични са препратки между разпоредбите и е запазена историята на измененията на всеки един от актовете. Системата предлага търсеща машина, както и разнообразна класификация на актовете. Неговата дистрибуция се организира и извършва от наши партньори в Косово.

 

Система за прием на кандидат-студенти и тяхното класиране

През последните години, нашият екип неизменно участва в кандидат-студентската кампания на Университета за национално и световно стопанство. Ние разработихме тяхната система за прием на кандидат студенти и тяхното последващо класиране. С основание се гордеем, че и ние сме дали своя принос за това УНСС да е с най-добре развитата система за прием на студенти в България.

 

http://www.bnpparibas-pf.bg

Заедно с нашите приятели от Публисис ние създадохме този сайт за нуждите на клиентите на JetFinance. Изградената CMS система с разработени различни кредитни калкулатори правят този сайт един от най-функционално полезните и популярни в страната.

 

Teletek Network Configurator

Система за конфигуриране системи за противопожарно известяване, поддържаща различни интерфейси за връзка. Приложението е изградено така, че в бъдеще да е възможно конфигурирането и на други типове системи(пример СОТ).